bedrijventerreinen

structuurvisie bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Schiedam 2002

De opgave om een structuurvisie voor het bedrijventerrein Nieuw Mathenesse te ontwikkelen was een uitdagende. Deels omdat het bedrijventerrein op zowel Schiedams als Rotterdams grondgebied ligt, deels omdat het een terrein is met een beruchte reputatie qua sociale veiligheid.

Doel van de herstructurering van het gebied is dat het gebied zal kunnen gaan functioneren als een hoogwaardig, goed controleerbaar bedrijventerrein. Het gebied ligt op de overgang van het ruige Rotterdams havengebied en het kleinschaliger historisch Schiedams havengebied. Aan enkele zijden omrand met woonbebouwing.


In onze visie wordt het stratenpatroon geherdefinieerd en worden de verkeersstromen uit elkaar getrokken en verhelderd. De huidige karakteristieken van de verschillende wegen worden versterkt door te “down-scalen”en te “up-graden”. Zo ontstaat een duidelijke doorgaande ader, een langzame, recreatieve route en een functioneel distributiehof.


Na de herstructurering zal er meer privé-ruimte en minder openbare ruimte overblijven. De kwaliteit en de veiligheid van de overblijvende openbare ruimte kunnen dus worden gemaximaliseerd. En zo wordt ruimte voor nieuwe bedrijvigheid gecreëerd waardoor het terrein een aanzienlijke revitalisatieslag kan maken. Een vooruitzicht waar zowel de gemeente Rotterdam als Schiedam zich in kon vinden. De door ons voorgestelde structuurvisie is de basis geweest voor vernieuwde gezamenlijke plannen van de twee gemeentes omtrent dit omstreden bedrijventerrein.

S05_COP_InnoTens,_Habiforum.html
Q05_stripe_lanskip,_Quatrebras.html